...

Oppdatering månedens prosjekt Februar 2018

Her er en oppdatering angående denne månedens prosjekt februar 2018. Evangelisten Muliika Emmanuel Fred besøkte en enke med 3 barn som fikk god hjelp. De fikk mat og enken Prossy fikk skolepenger til barna og kapital til å fortsette med sitt foretak, med å selge tørket fisk. Muliika ba for dem og velsignet dem.

Han besøkte en alenemor som har en sønn som trenger spesielt mye omsorg. Gutten kan ikke gå men kan stå på beina, hvis han blir støttet. Moren fikk støtte for å gi gutten medisin som han trenger og mat.

Det er to foreldreløse barn som heter Robert og Mary, de begge fikk fine sko. Robert fikk endelig behandling for en betennelse som han har i øyet. Han kommer til å være på sykehuset noen dager til de får knekt den stygge infeksjonen som han har i sitt ene øye.
Vi ønsker å takke dem som har vært med å støtte og hjelpe disse som har store utfordringer i livet. Må Gud velsigne dere rikelig tilbake.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.