...

Oppdatering månedens prosjekt Juni 2018

Her er en oppdatering angående denne månedens prosjekt .
Ester ble så lykkelig for støtten og hjelpen som hun har fått og ønsket å takke alle som har gitt inn til månedens prosjekt for juni 2018. Takk til alle som har bedt for Ester og barna også, det er fint hvis dere fortsetter å be til Gud for henne og de andre enkene med barn.
Muliika gav Ester penger til å betale flere husleier og hun kjøpte mat til seg og barna. Hun føler at et stort press ble løftet av hennes skuldre, og er veldig takknemlig for all støtte og hjelp som hun har fått.
Florence fikk også hjelp denne måneden, hun fikk penger til husleie og mat. Hun ønsket også å takke for all støtte og hjelp som hun har fått.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.