...

Oppdatering månedens prosjekt September-Oktober 2017

Takk til alle som har vært med på å støtte dette prosjektet. Til nå har vi har samlet inn 4500,- kr, som vi har satt tilside. Vi har fått en god begynnelse, men det er et stykke igjen før vi når målet. Hvis det er noen som ønsker å gi inn til dette prosjektet kan dere merke meldingen med «Misjons bil» følgende konto nummer 0539.36.37031 kan brukes.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.