...

Oppdatering Månedens prosjekt 27.08.2015

Oppdatering månedens prosjekt 27.08.2015

muliika_besøker_namukasa_jane_august_2015

Evangelist Muliika Emmanuel Fred forteller.

«For en kort tid tilbake møtte jeg en enke Namukasa Jane, som hadde reist femti kilometer for å se meg. Hun falt gråtende ned for mine føtter og forklarte hvor vanskelig hun hadde det.

  • Både hun og hennes tre barn har HIV AIDS
  • Hennes mann døde i Juli i 2015
  • De manglet mat og penger til husleie

Jeg ba sammen med henne og hun tok imot Jesus som Herre og frelser, Vi ba videre om Gud skulle hjelpe henne.

Torsdag den 27 august besøkte jeg henne, jeg hadde med meg en ny bibel, ris, brød, bøker og blyanter. Jeg gav henne også noen penger til å kjøpe inn andre ting som de trenger

Vi takker Gud og alle som har vært med på denne månedens prosjekt, mange enker har blitt hjulpet og mange barn har blitt glade. Vi ser frem til å fortsette i samme spor fremover.»


Videoer med oppdateringer  av månedens prosjekter for August 2015

  • I videoene under kan dere høre samtaler der Evangelist Muliika Emmanuel Fred forteller om de forskjellige prosjektene denne måneden.  Axel oversetter til norsk

 

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.