...

Oppsummering av månedens prosjekt August 2017

Jeg ønsker å takke alle som har vært med å støtte månedens prosjekt for August 2017.

Muliika og hans familie har nå flyttet inn i det nye huset og er så glade for dette fine bønnesvaret. Jessica Robinson en kvinne fra USA, startet samtidig som oss en innsamling for å hjelpe Muliika og hans familie. Dette har blitt et skikkelig økonomisk løft for Muliika og hans familie. Tre måneders husleie ble betalt, de fikk dekket flyttebil, innkjøp av to nye senger og andre møbler for det nye huset. De fikk også nok til å betale en del andre regninger og til å kjøpe inn mat.

1 Peter 5:6-7
6 Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. 7 Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

I videoen her under kan dere høre dem fortelle om det nye huset, som de har flyttet inn i.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.