...

Oppsummering for Juni Prosjektet 2016

june_7_Muliika_visit_ Kirabo_horz

Muliika besøkte enken Kirabo den syvende juni. Han hadde med seg en stor ny madrass til familien. Han hjalp henne med å finne et nytt sted å bo, han betalte også de tre husleiene som hun skyldte og skaffet jerrykanner med vann

june_15_Muliika_visit_florence_horz

Den 15 Juni hentet Muliika Florence og kjørte henne til sykehuset. Legen konstaterte at hun hadde flere svulster og at kirurgisk inngrep hastet. Hun fikk vann intravenøst, pluss blod drypp, og hun ble operert neste dag. Det var en kvinne som ble minnet om å betale 100 dollar, noe som hjalp til å betale store deler av operasjonen.

Den 17 Juni hentet Muliika Florence og kjørte henne hjem, han snakket med husverten angående husleie

june_23_Muliika_visit_florence

Den 23 Juni hadde Muliika med seg mye mat til denne enken og hennes familie. To naboer som har sett hjelpen Florence har fått i denne vanskelige tiden, begynte å gråte. De ønsket begge å bli frelst og Muliika ba for dem begge.

 

Takk til alle som har vært med å støtte dette prosjektet!

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.