...

Oppsummering av gatebarn prosjektet 2018

Noen ord om festen.

Barn som spiser mat

Det var mange barn som fikk mat og drikke, tilsammen var det rundt 3200 mennesker som fikk mat. Gleden var stor og de danset og var glade.

Det ble delt ut klær, myggnettinger og sanitære saker til kvinnene. Det ble også delt ut sko og såpe også.


Muliika fortalte det var over 300 mennesker som ønsket å bli frelst, som de ba for. De vil bli følgt opp videre, av noen lokale menigheter der de bor.Muliika besøkte også noen enker dagen før festen.

Gleden var stor, over å få mat, og litt ekstra hjelp.


Jesusvenner ønsker å takke alle som var med å bidra og som støttet dette prosjektet.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.