...

Oppsummering, Månedens Prosjekt Juli 2016

Oppsummering for Juli Prosjektet

mnd_prosjekt_juli_2016

Muliika reiste sammen med evangelist Kate Matovu og besøkte to enker og deres barn.

Enken Irene og hennes datter Peace som er døv stum, jobbet da de besøkte dem. De selger bananskall som de samler fra forskjellige steder, dette kjøper folk for å gi til sine kuer og geiter. Inntektene går til å dekke husleie, kjøpe mat og betale for skolegang.

Irene har tre døtre som alle er døv stumme, men hennes sønn kan både høre og snakke. Hennes mann døde for ti år siden og hun har måtte forsørge familien sin alene alle disse årene. Muliika tok med: brød, sukker, mais mel, kjøtt, ris, og bønner som han gav til dem.

Den andre enken som Muliika besøkte heter Harriet og har 2 syke barn. De ba til Herren om legedom for dem. Harriet fikk også brød, sukker, mais mel, kjøtt, ris, og bønner som de hadde tatt med.

«Gud er farløses far, vi gir all ære til Gud som hjelper oss i dette arbeidet. Han er den som gir oss nåde og som bringer inn midler til arbeidet med å hjelpe de fattige og de som lider. Takk til alle som har vært med å bidra finansielt og med å be for oss og prosjektene som vi gjør. Gud velsigne dere!»

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.