...

September 2014

florence_trenger_hjelp_august_2014
Florence trenger hjelp , hun ble syk og måtte betale legeregninger . Hun fikk ikke nok til husleie , så hun og barna ble kastet ut men bor nå hos en nabo. Så vi må hjelpe denne enken og barna med et nytt sted å bo.

Oppdatering:
Muliika hjalp Florence til å flytte til et annet sted, 3 måneders husleie ble betalt på forhånd. Hun fikk også kapital til å starte et lite foretak.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.