...

Månedens prosjekt, gate barna prosjektet 2023 i Uganda.

Denne månedens prosjekt, er gate barna prosjektet 2023 i Uganda. Månedens prosjekt for november og desember er gate barna prosjektet 2023, som skal holdes i Uganda i Kampala. Evangelist Muliika Emmanuel Fred og hans kone Josephine, steller i stand en fest i år også for gatebarna. Det vil og komme enker med barn og andre … Les mer

Månedens prosjekt desember 2021 -Gatebarn og foreldreløse barn

måndedens prosjek desember 2021

Evangelist Muliika Emmanuel Fred skal sammen med team, holde en fest for gatebarn og foreldreløse barn i nord Uganda. Muliika og hans team reiser fra Kampala området, opp til nord i Uganda den 20 desember. Det vil bli en 8 timer reise for å nå disse barna. Den 21 desember vil de lage til en … Les mer

Oppdatering av månedens prosjekt mai 2015

  Evangelist Muliika Emmanuel Fred kordinerer månedens prosjekt i Uganda, her kan dere høre en oppdatering fra månedens prosjekt mai 2015 «Kjære venner og tjenere for Gud. Den 4 juni 2015 gikk jeg sammen med andre gruppemedlemmer å møte gatebarna på et sted som heter klokketårn Kampala City. Vi fortalte dem om Guds kjærlighet til … Les mer

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.