...

Månedens prosjekt juli 2022 Kassime Prossy

Kassime Prossy

Denne månedens prosjekt er Kassime Prossy Denne damen heter Kassime prossy og har store problem med nyresvikt. Venstre nyre virker ikke slik som den skal. Hun trenger støtte for å operere venstre nyre. Hun har mye smerte og hevelser. En operasjon og oppfølging vil koste rundt 1000 -1500 dollar. Hvis du ønsker å gi en … Les mer

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.