...

Gina Margit Botnen mp3

Her kan dere lytte til musikk som Gina Margit Botnen har laget selv.

Gina Margit Botnen har vært frelst siden 2000, da hun var student i Thailand. Siden den gang har Gud lagt ned lovsang i hennes hjerte. Hun ønsker å formidle sin tro på Jesus Kristus, gjennom musikken. Siden 2010 har Gina vært med å formidle kristen musikk gjennom Jesusvenner. Gina ønsker å bringe evangeliet ut til alle som vil ta imot budskapet om korset til frelse.


Youtube spilleliste med Gina sine sanger. (åpner i nytt vindu)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.