...

Månedens prosjekt mai 2024, enker og skolebarn utdannings prosjektet

Denne månedens prosjekt er å hjelpe enker med barn og skolebarn utdannings prosjektet, som Muliika driver. Evangelist Muliika Emmanuel Fred forteller: Skolestart mandag 27.mai, dette er noen av skolebarna vi har i dette barneopplæringsprosjektet. Vi har 178 sårbare barn i dette prosjektet. Vennligst støtt oss, vi trenger undervisning og mer stipendmateriale til alle. All støtte … Les mer

Månedens prosjekt mars/april 2024 Sarah Namusoke og bibel misjon.

Bibler deles ut

Månedens prosjekt rapport for mars 2024 av EV Muliika Emmanuel Fred.To enker støttes, Sarah Namusoke fikk behandling for helsen og barna hennes ble tatt tilbake til skolen. Florence datter ble helbredet etter at hun falt ned og hånden hennes brakk i to. Hun fikk midler til behandlingen og nå fint og brukte hånden til å … Les mer

Månedens prosjekt for januar/februar 2024 er Sarah Namusoke, og hus prosjektet

Månedens prosjekt for januar 2024 er Sarah Namusoke, og hus prosjektet Vi ønsker å fortsette med dette prosjektet. Vi samler inn penger til å støtte Sarah Namusoke, som bygger seg et hus. Hun er allerede kommet et stykke, nå er tiden for å begynne på tak konstruksjonen. Hun trenger materialer, både treverk og mer sement … Les mer

Gate barna prosjektet 2023 i Kampala Uganda

Gate barna prosjektet 2023 i Kampala Uganda Denne månedens prosjekt, er gate barna prosjektet 2023 i Kampala Uganda. Evangelist Muliika Emmanuel Fred, er godt i gang med forberedelsene til den store festen. Han har fått kjøpt inn 200 kg ris og en hel del flasker med ananas juice til barna. Muliika regner med at det … Les mer

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.