...

Månedens prosjekt for januar/februar 2024 er Sarah Namusoke, og hus prosjektet

Månedens prosjekt for januar 2024 er Sarah Namusoke, og hus prosjektet Vi ønsker å fortsette med dette prosjektet. Vi samler inn penger til å støtte Sarah Namusoke, som bygger seg et hus. Hun er allerede kommet et stykke, nå er tiden for å begynne på tak konstruksjonen. Hun trenger materialer, både treverk og mer sement … Les mer

Månedens prosjekt for august 2023 er Sarah Namusoke, og hus prosjektet

Sarah Namusoke er igjen denne månedens prosjekt. Sarah Namusoke og hennes familie på 4 har kommet godt i gang, med et prosjekt å bygge seg et hus. Allerede har huset begynt å ta form, med at byggingen har kommet lengre. Her kan dere se hvor langt det er kommet til nå: Dere kan lese om … Les mer

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.