...

Månedens prosjekt, gate barna prosjektet 2023 i Uganda.

Denne månedens prosjekt, er gate barna prosjektet 2023 i Uganda.

Månedens prosjekt for november og desember er gate barna prosjektet 2023, som skal holdes i Uganda i Kampala. Evangelist Muliika Emmanuel Fred og hans kone Josephine, steller i stand en fest i år også for gatebarna. Det vil og komme enker med barn og andre som vil være med på feiringen av julehøytiden.

Dere kan se denne videoen, der Muliika forteller om det som skal skje.

Dere kan også følge med på fremgangen med å gå til Muliika sin facebook side:
Her er en link til gatebarna prosjektet 2022, som var i fjor

Hvis du ønsker å gi en gave til prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.