...

Ruben Eide mp3

Ruben Eide synger sine egne sanger

Her kan dere lytte til sanger som Ruben Eide selv har laget. Sangene handler om Jesus Kristus verdens frelser.

Spotify Link

Cd1 Kraften fra himmelen.

Andre linker

Mer info om Jesus Venner

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.