...

2 kommentarer om “Opplesing av Guds Ord”

  1. Godt for sjelen og lytte til opplesning av Salmer før en legger seg. Gud velsigne dere!

    Svar

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.