...

Månedens prosjekt mars/april 2024 Sarah Namusoke og bibel misjon.

Månedens prosjekt rapport for mars 2024 av EV Muliika Emmanuel Fred.
To enker støttes, Sarah Namusoke fikk behandling for helsen og barna hennes ble tatt tilbake til skolen.

Florence datter ble helbredet etter at hun falt ned og hånden hennes brakk i to. Hun fikk midler til behandlingen og nå fint og brukte hånden til å skrive.

Oppdrag til Øst-Uganda denne søndagen 14.april 2024.


«Kjære venner, vi har et oppdrag om å dele ut bibler, møte de sårbare barna og enkene og også forkynne evangeliet denne helgen i Øst-Uganda. Vi har 33 bibler så langt, men vi har ikke drivstoff til bilen, trenger vi også mat for å gi ut til foreldreløse og enker, som såpe, brød, ris og sukker pluss stipend materialer. Venner vennlig hvis du kan støtte de sårbare. Vær så god. Enhver liten støtte er velkommen når vi når flere fortapte sjeler med Guds ord og bringer håp til de fattige.
33 Bibler ble donert til mennesker som tok imot Jesus Kristus som frelseren. Evangelist Mullika Emmanuel Fred, takker for all støtte.»

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.