...

Jesus Venner Radio


Jesus Venner Radio deler det glade budskapet om frelse ved troen på Jesus Kristus. Her kan dere lytte til kristen musikk og forkynnelse av Guds Ord.

Har du lyst til å støtte vår webradio?

Den som har lyst til å være med å støtte oss i det bringe Guds ord ut over webradio har mulighet til det. Takk til deg som ønsker å støtte dette arbeidet.

Jesusvenner Radio kontonummer: 1206.59.12862

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.