Jesus Venner Radio

Har du lyst til å støtte vår webradio?

Den som har lyst til å være med å støtte oss i det bringe Guds ord ut over webradio har mulighet til det. Det vi får inn vil gå til å dekke månedlige utgifter vi har til webradio servere og til å kjøpe inn utstyr som vi trenger. Vi opplever at det er Guds vilje at vi skal i tillegg til å lage sanger også skal lage flere programmer med forkynnelse av Guds Ord. Takk til deg som ønsker å støtte dette arbeidet.

Jesusvenner Radio kontonummer: 1206.59.12862

Legg igjen en kommentar