...

Månedens prosjekt for januar 2024 er Sarah Namusoke, og hus prosjektet

Månedens prosjekt for januar 2024 er Sarah Namusoke, og hus prosjektet

Vi ønsker å fortsette med dette prosjektet. Vi samler inn penger til å støtte Sarah Namusoke, som bygger seg et hus. Hun er allerede kommet et stykke, nå er tiden for å begynne på tak konstruksjonen. Hun trenger materialer, både treverk og mer sement og sand. Takplater og spiker/bolter og mer.

Hvis du ønsker å gi en gave til prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

I denne videoen, får vi se hvor langt det er kommet i prosjektet.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.