...

Månedens prosjekt for januar/februar 2024 er Sarah Namusoke, og hus prosjektet

Månedens prosjekt for januar 2024 er Sarah Namusoke, og hus prosjektet Vi ønsker å fortsette med dette prosjektet. Vi samler inn penger til å støtte Sarah Namusoke, som bygger seg et hus. Hun er allerede kommet et stykke, nå er tiden for å begynne på tak konstruksjonen. Hun trenger materialer, både treverk og mer sement … Les mer

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.