...

juli 2014


Den 01.07.2014 gikk Evangelisten Mulliika Emmanuel Fred ut og evangeliserte i slumområdet Kiseniy i Kampala Uganda. Der møtte han en enke som har det svært vanskelig, hun har et handikap når hun skal bevege seg fra a til b må hun krype på sine knær og hender. Muliika hadde litt penger og kjøpte noe mat til henne og fortalte henne om Jesus Kristus. Hun ble så rørt av kjærligheten som hun ble møtt av at hun begynte å gråte og tok imot Jesus som Herre og frelser.
Hun begynte da å fortelle Muliika om livet sitt, at både henne og barna har Hiv, hun skylder 4 måneders husleie og har ikke mat til barna eller seg selv og når hun skal bevege seg rundt må hun krype.
Det vi ønsker å gjøre for denne enken og barna er å hjelpe dem til å klare seg selv, skaffe Sarah en rullestol så hun slipper å krype på sine knær og føtter, betale husleiene som hun skylder, gi dem mat, og hjelpe Sara til å starte et lite foretak slik at hun kan forsørge familien sin.
Gaver
For den som ønsker å støtte månedens prosjekt er det mulig å sende en pengegave til Jesusvenner.
Da kan du betale inn på vårt konto.nr. 0539.36.37031

Evangelist Muliika Emmanuel Fred besøkte Sarah den 11 juli 2014 og ba for henne, sammen med Stian og Axel  via skype. Hun holdt på å bli kastet ut av huset men nå er alt bra 4 husleier som hun skyldte ble betalt. Takk til alle som har har vært med å gi gaver til dette prosjektet. Vi ønsker å gjøre mer for Sarah så er det flere som vil støtte dette prosjektet er det mulighet for det.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.