...

August 2014

muliika_besoeker_david_musika
Evangelisten Muliika Emmanuel Fred besøkte denne gamle 92 år gamle mannen Mr David Mugisa og hans familie. Både han og hans kone Sarah Nabasa har hiv smitte og er blitt dårligere og kan ikke jobbe i byen mer på grunn av helsen. Muliika fikk forespørsel fra myndighetene om han kunne hjelpe til med å få dem flyttet til landsbyen hvor den gamle mannen kommer fra, der finnes det et gratis hus og mark som familien kan dyrke og klare seg selv. Vi ønsker å hjelpe denne familien og dekke utgiftene til transport og noen penger til å investere i såkorn og redskaper til jordbruk. De har 2 sønner, en datter og en nevø som vil hjelpe dem med å dyrke marken.

muliika_hjelper_david_musika_aa_flytte
Oppdatering:
Tidlig om morgenen kom Muliika til Mr David Mugisa og hans familie, Muliika hjalp dem med å frakte sine eiendeler så mye som var mulig å ta med på reisen med bussen. Han kjørte dem til busstasjonen og de kom seg på bussen som fraktet dem hjem til  David Mugisa landsby. seint om kvelden kom ekteparet fram. Før de reiste med bussen gav Muliika dem startkapital til å kjøpe inn såkorn og redskaper som de trenger til å dyrke marken, og de har allerede sådd mais på deler av jordet.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.