...

Johnny Larsen mp3

Johnny Larsen synger sine egne sanger

I mange år har Johnny Larsen spilt på sin gitar til stor glede for mange. Han synger ofte om sin frelser Jesus Kristus og deler vitnesbyrd gjennom sang og tale. Johnny fikk fra Herren for mange år siden at vi skulle kalle oss Jesusvenner, denne siden ble til gjennom et profetisk ord som Gud gav Johnny. Johnny har en brann i sitt hjerte etter å tjene Gud å fortelle om Jesus Kristus frelseren, slik at flest mulig kan bli frelst ved å ta imot Guds gave.

Spotify Linker

Cd1 Frelst på ekte bibelsk grunn

Cd2 En lys og evig sommer

Cd3 Jeg vil prise Jesus

Litt mer om Jesusvenner

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.