...

Gate barna prosjektet 2023 i Kampala Uganda

Gate barna prosjektet 2023 i Kampala Uganda

Denne månedens prosjekt, er gate barna prosjektet 2023 i Kampala Uganda. Evangelist Muliika Emmanuel Fred, er godt i gang med forberedelsene til den store festen.
Han har fått kjøpt inn 200 kg ris og en hel del flasker med ananas juice til barna. Muliika regner med at det kan komme opp mot 2500 mennesker som vil delta på festen. Det er behov for sko, bibler, klær, myggnett, tepper og mer. Vi takker alle som vil være med å bidra til at disse barna får en kjempekoselig fest.

Muliika skal og besøke enker med barn og et sted der funksjonshemmede får hjelp, og håper å ha med gave til dem også. Dette prosjektet foregår over 2 dager, der han ene dagen besøker de funksjonshemmede og enkene, og den andre dagen lager fest for gatebarna i Kampala, nær klokketårnet i Uganda.

Vi ønsker å takke alle, som er med å bidra for å glede disse barna. Må Gud rikelig velsigne dere tilbake, med en velsignet jule fred i hus og hjem. Takk til alle som er med å be for festen. Vær med å be om at mange mennesker skal få oppleve frelse ved troen på Jesus Kristus og finne fred med Gud.

Hvis du ønsker å gi en gave til prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Dere kan høre mer om prosjektet her, Mullika blir intervjuet.

Takk til alle som var med å bidra, med støtte til festen for gatebarna.

Det ble en fin fest hvor mange ble glade og fikk god mat og drikke. Der Jesus var i sentrum av feiringen. Mange av de oppmøtte ønsket å invitere Jesus inn i sine liv, det gledet oss veldig mye og. Vi takker alle som har vært med å bidra både med gaver og med bønner for prosjektet. Må Gud velsigne dere rikelig tilbake.

Her under kan dere se et videoopptak fra festen.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.