...

Gate barna prosjektet 2023 i Kampala Uganda

Gate barna prosjektet 2023 i Kampala Uganda Denne månedens prosjekt, er gate barna prosjektet 2023 i Kampala Uganda. Evangelist Muliika Emmanuel Fred, er godt i gang med forberedelsene til den store festen. Han har fått kjøpt inn 200 kg ris og en hel del flasker med ananas juice til barna. Muliika regner med at det … Les mer

Gatebarna prosjektet 2018

Vi samarbeider med Evangelist Muliika Emmanuel Fred, på et prosjekt som gjelder gatebarna i Uganda i byen Kampala. Vi har samarbeidet i flere år med Muliika om dette. Mellom den 22-24 Desember vil det bli laget til en fest for gatebarna. Det vil bli utdeling av klær, myggnetting, sko, tepper, bibler og annet. Det vil … Les mer

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.