...

Norske sanger mp3

Jesus Venner Musikk
La lovsangen lyde til ære for Gud
Vi har nå gjennom flere år laget kristen musikk som vi har delt gratis her på nettet. Vi fortsetter i samme sporet og har laget 2 nye cd er dette året.

Vi er flere som har vokst opp i kristne hjem, hvor kristen musikk har spilt en viktig rolle og gitt oss mye glede. Vi er veldig glad i Åge Samuelsen sine sanger, det er sanger som har inspirert oss. Dere kan lytte til musikken som vi har laget på Jesus Venner Musikk siden vår.

Salme 100
1 En salme til lovprisning. Rop med fryd for Herren, all jorden!
2 Tjen Herren med glede, kom fram for hans åsyn med jubel!
3 Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.
4 Gå inn gjennom hans porter med takkesang, inn i hans forgårder med lovsang.Takk ham og pris hans navn!
5 For Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.