...

Av nåde får du komme

Av nåde får du kommen, er en ny sang Kristi Larsen har laget. Den handler om å komme til Jesus Kristus.
Selv om vi i blant gjør feil, elsker Gud oss med en evig kjærlighet. Han vil veilede oss og hjelpe oss på rett vei med livene vår.

Her kan du lytte til den nye sangen.

Av nåde får du komme, om du er trett og sliten. Om du er lei av livet, som du har. Du vet ikke noen, som deg hjelpe kan. Bare kom å prøve frelsen i Jesu Navn.

Bøy deg ned ved korset, der Jesus sonet synden. Se på det Guds lam, som elsket så. At Han gikk i døden, for å gi oss livet. Evig liv hos Jesus du kan få.

Ja du får oppleve, kjærlighet fra Jesus. Sterk og mektig, får du se på Han. Glem alt som er bak deg, gi deg helt til Herren. Her du drikke får av livets vann.

Du leve får med Jesus, lovprisning fra ditt hjerte. Strømmer ut til andre i fra deg. Du opplever gleden, som er i Herren Jesus. Takk at vi fikk finne denne vei.

Når tiden vår er omme, her på denne jorden. Henter du oss hjem, til himmelens stad. Du selv vil lyse for oss, på veien hjem til himlen. Da synger vi og priser Deg så glad.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.