...

Månedens prosjekt oktober, enker med barn og kings school

Children-school-project-at-Kings-school-Kabowa 2023

Månedens prosjekt oktober, er enker med barn og Kings school Evangelist Muliika Emmanuel Fred forteller om Kings school og enkene: Jeg var i stand til å nå enker med støtte, Sarah Namusoke, Harriet, Ritah Mukisa og Florences datter med penge støtte. Gud velsigne alle dere som er med å gi støtte til dette arbeidet, både … Les mer

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.