...

Månedens prosjekt for juli, enken Florence og hennes datter.

Månedens prosjekt for juli, er enken Florence og hennes datter.

Enken Florence sin datter er veldig syk, hun har fått malaria. Hennes mor har HIV-AIDS, hoste og forkjølelse. De trenger bønn og pengestøtte til å betale legeregninger. De trenger også hjelp med å betale husleie og strøm.

Hvis du ønsker å gi en gave til prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Oppdatering av månedens prosjekt for juli 2023

Florence og hennes datter fikk god hjelp, denne måneden. Sykehusregninger ble betalt pluss husleie. Enken Florence sin datter er nå, utskrevet fra sykehuset og har blitt helt frisk.

Det var også andre enker med barn som fikk hjelp, muliika sendte dem penger via mobil money. Vi ønsker å takke alle som var med å gi inn en gave til månedens prosjekt. Takk til alle som var med å be for prosjektet.

Evangelist Muliika Emmanuel Fred fikk også noe hjelp med en behandling som han trengte.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.