...

Månedens prosjekt for juni, er nye dekk til misjons bilen.

Denne månedens prosjekt, er nye dekk til misjons bilen.

Dekkene til misjons bilen er veldig slitte og trenger å byttes ut. Evangelist Muliika Emmanuel Fred har flittig brukt bilen til misjons turer, og til å komme med mat og utstyr til enker med barn. Nå nylig på veien hjem fra en misjons tur, kom det stålwire ut av dekket. Det betyr at dekkene ikke er trygg å kjøre med, de må byttes ut.

Enker med barn er denne månedens prosjekt også.

Hvis du ønsker å gi en gave til prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Oppdatering for måneden:
Tusen takk som har vært med å bidra, Muliika har nå helt ny gode dekk på misjonsbilen.

Muliika trengte også noen medisinsk behandling, han føler seg mye bedre nå etter behandlingen.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.