...

Månedens prosjekt Januar 2021

Denne månedens prosjekt januar 2021 er Florence og hennes datter.

Hoved problemet er at de skylder tre måneders husleie. Inntektene på salg har sviktet de siste månedene, derfor trenger de vår hjelp i denne fasen. Vi ønsker å hjelpe dem med å betale de husleier som hun skylder og gi dem penger til noe mat.

Muliika sendte Florence penger slik at hun kunne kjøpe medisin til datteren sin. Hun fikk også penger til å kjøpe mat og betale husleie.


Namusis er også med i denne månedens prosjekt

Namusis har et problem med blodårene og har veldig mye hodepine. Hun trenger medisin og hjelp til husleie.

Namusis fikk penger til medisin, mat og husleie av Muliika nå i midten av januar.


Margaret fikk erstattet madrass og seng som tyver stjal.

Tyver brøt seg inn, de knuste døren og stjal sengen og madrassen til Margaret. Muliika gav henne ny madrass og en sterk hengelås for ytterdøren 21 januar. Margaret fikk også penger til husleie og mat.


Hvis du ønsker å gi en gave til månedens prosjekt, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.