...

Månedens prosjekt juni 2022, Sarah Namuusoke

Denne månedens prosjekt er enken Sarah Namuusoke, som har 3 barn.

Sarah Namuusoke bor i Lugujja, Kampala Uganda. Sarah har en del utfordringer blant annet at hun har en deformert fot som gjør det vanskelig for henne å bevege seg rundt. Rullestolen som hun fikk for flere år siden har hjulpet henne mye, men den er utslitt og hun trenger en ny rullestol.

Den største utfordringen hun har, er at hun skylder husleie for flere måneder. Sarah trenger penger til husleie, mat og medisiner siden hun er syk. Hun er en hardtarbeidende kvinne som for det meste har klart å forsørge familien, men på grunn av covid restriksjoner ble det vanskelig å arbeide.

Hvis hun får litt startkapital, kan hun igjen begynne å jobbe å tjene til livets opphold. Hun vil også trenge en ny rullestol til å bevege seg rundt med.

Dere kan se videoene her under som Evangelist Muliika Emmanuel Fred har tatt. Han besøkte henne den 11 og den 14 juni. Dere kan lese mer om Sarah her…

Takk til alle som støtter prosjektene, vi ønsker dere Guds rike velsignelse!

Lydfil Video 1
Lydfil video 2

Hvis du ønsker å gi en gave til prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.