...

Månedens prosjekt desember 2021 -Gatebarn og foreldreløse barn

Evangelist Muliika Emmanuel Fred skal sammen med team, holde en fest for gatebarn og foreldreløse barn i nord Uganda.

Muliika og hans team reiser fra Kampala området, opp til nord i Uganda den 20 desember. Det vil bli en 8 timer reise for å nå disse barna. Den 21 desember vil de lage til en fest for gatebarn og foreldreløse barn. De har søkt om tillatelse fra politiet til å samle mellom 300-500 barn og sette opp flere telt, og lage til en fest for disse barna. Muliika vil dele ut mat, klær, sko, tepper, og gi dem evangeliet, så de kan lære om Jesus.

Her under kan dere lytte til Muliika da han forteller om dette prosjektet via Messenger, samtalen blir oversatt til Norsk.

Muliika forteller om månedens prosjekt for desember 2021

Hvis du ønsker å gi en gave til prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.