...

Månedens prosjekt mars 2023 150 enker og eldre

150 enker og eldre i katonga området masaka road skal få hjelp

«Kjære venner og partnere, takk for den store kjærligheten og støtten dere gir til arbeidet. 150 enker og eldre i Katonga området Masaka road skal få hjelp. Takk for at dere står med oss i det vi gjør her i Uganda. Lørdag denne uken skal vi donere mat, såpe, brød, sukker til mange enker og eldre. Vi skal forkynne om kjærligheten til Jesus, for dem alle og be for hver og en av dem. Vennligst, all støtte er virkelig velkommen. Gud velsigne dere alle. Hilsen Evangelist Muliika Emmanuel Fred»

Hvis du ønsker å gi en gave til prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.