...

Oppdatering, månedens prosjekt januar 2018

Vi ønsker å takke alle som har vært med å gi inn til prosjektene for januar 2018.

Muliika har besøk flere av enkene og gitt dem mat, dem som ikke han fikk tak i har han sendt penger til. En av enkene Sarah Namusoke hadde store smerter i beina sine, hun ble så glad for hjelp til medisin og mat. Enkene ønsker å takke alle som har vært med å gi hjelp til dem.
Josephine sin mor ble også hjulpet med at medisinsk behandling ble dekket, hun var alvorlig syk, men er nå mye bedre.
Flere av gate barna som får hjelp til skolegang, fikk nye uniformer og skolesemester ble betalt.

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.