...

Gatebarna prosjektet 2022

gatebarna prosjektet 2022

Gatebarna prosjektet 2022 i Uganda Evangelist Muliika Emmanuel Fred, skal lage til en fest for gatebarna dette året. Han har tidligere laget i stand en rekke feiringer for gatebarna. Jesusvenner har samarbeidet med Evangelist Muliika Emmanuel Fred siden 2011. Det er mange som har gitt inn pengegaver til tidligere prosjekter, som har vært med på … Les mer

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.