...

Informasjon om gatebarna prosjektet i Kampala 2019

Jesusvenner samarbeider med Evangelisten Muliika Emmanuel Fred fra Uganda. Vi ønsker å stelle i stand en fest for gatebarna i Kampala i Uganda den 22 eller 23 Desember. Hvert år lager vi en slik fest for gatebarna, Jesus Kristus er den som la oss det på hjertet da vi startet med det i 2012. Vi takker Gud for at hvert år har det blitt en stor fest, mange mennesker har kommet til Jesus. Gatebarna har blant annet laget et kor der de synger kristne sanger. I dag er det 61 gatebarna som får skolegang og mange enker har blitt hjulpet.

Vi ønsker å takke alle som i flere år har stått med i dette fruktbare arbeidet som har stått med i bønn og som har gitt inn støtte finansielt som har hjulpet så mange enker med barn. En stor takk til Evangelisten Muliika Emmanuel Fred for det fine arbeidet som han gjør der i Uganda, noe som myndighetene i Uganda har anerkjent.

Vi gir Gud all ære, uten Han hadde ikke noe av dette arbeidet vært mulig.

Hvis du ønsker å gi en gave til dette prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.