...

Månedens Prosjekt Juni 2018

Muliika er ofte å ser til enker og gatebarn. Han besøkte nylig enken Florence som ble veldig glad for støtten som hun fikk. Dette arbeidet fortsetter slik som det hele tiden har gjort. Takk til alle som er med å hjelper enker med barn og gatebarn til å få en lettere hverdag.
Hvis du ønsker å gi en gave til dette prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.