...

Januar 2014

01_januar_2014_enken_janet
Denne månedens prosjekt er enken Janet som har tre små barn som hun tar seg av. Denne kvinnen er i en veldig vanskelig situasjon, hun har en svulst i magen og er veldig syk. I desember 2013 besøkte Muliika henne og hun tok imot Jesus Kristus som herre og frelser. Muliika filmet med videokameraet og videoen den kan dere se under her.
Muliika besøkte henne på ny den 10.01.2014 hun har nå fått bibel og noe mat, men bosituasjonen er veldig dårlig, hun og barna bor i et hus laget av presenning uten noen dør. Dette er veldig utrygt for både barna og henne, det er en stor fare for at hun kan bli angrepet av menn som vil forgripe seg på henne når hun ikke engang har en dør.
Det vi ønsker for denne familien er å hjelpe dem, finne et egnet sted der de kan bo trygt uten å være redde. Vi ønsker og at hun kan få oppsøke lege og få hjelp, samtidig som vi og tror på Guds veldige kraft, Hans ønske og vilje til å fullstendig Helbrede denne kvinnen.
Neste steg vil da være å hjelpe henne med å starte et lite foretak slik at hun kan forsørge familien sin og få nok til husleie, mat og sørge for at barna får skolegang.Er det noe du kan bidra med, det kan være bønn eller støtte i form av finanser. Informasjon om hvordan gi en pengegave til månedens prosjekt finner dere på maanedens prosjekt side


Legg igjen en kommentar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.