...

Bibel misjon juli 2013

Bibel misjons tur juli 2013 Evangelisten Muliika Emmanuel Fred og team fra menigheten besøkte :Rwakitura og Sørvest Birongo i Uganda De hadde med seg masse bibler på forskjellige dialekter og språk. De forkynte Guds ord og mange kom til troen på Gud, Det var blant annet en kvinne som hadde vært plaget med en svulst … Les mer

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.